top of page
247398438_1048958642346587_6796363127975625912_n.jpg

WYMIANA ONLINE ON
PRAWA CZŁOWIEKA

1icon.png
JESTEŚ AMBITNYM UCZNIĄ?

TROSKA O CO SIĘ DZIEJE NA ŚWIECIE?

CHCESZ COŚ Z TYM ZROBIĆ?

JAK UCZYĆ SIĘ I CZYNIĆ ŚWIAT LEPSZYM W JEDNYM CZASIE.
 

PLUS UZYSKAJ PRAWDZIWE HISTORIE, ABY POMÓC DOSTAĆ NA KOLEGIUM!

 
  • Przenosimy naukę na zupełnie nowy poziom.  Łączymy przedmioty akademickie z problemami świata rzeczywistego.

  • Czas, który spędzamy na nauce, możemy wykorzystać tę samą energię, aby zrobić coś pożytecznego.

  • Udowodnij sobie i wszystkim innym, zdobądź umiejętności interpersonalne na całe życie.

  • Zyskaj biegłość w komunikacji cyfrowej i  prezentacje.  Każdy dostaje prezentację, którą może wykorzystać, aby poszerzyć swoją edukację.

GNG Logo_blue large.png
Screenshot 2021-10-26 at 19.12.19.png

Global Nomads Group wykorzystuje technologię do łączenia młodzieży z młodzieżą z drugiego końca świata, zachęcania do rozmów i opowiadania historii o bieżących wydarzeniach oraz rozwijania empatii i współczucia. Kiedy młodzież zagłębia się w sprawy, którymi się pasjonuje, ich zaangażowanie jest głębokie, a chęć uczenia się intensywna. Dodaj globalne perspektywy młodzieży z całego świata, a będą oni w stanie silnie zaangażować się w nasze wspólne człowieczeństwo. (https://www.gng.org/about)

Miesiąc na zdobycie nowej globalnej perspektywy

5 spotkań online, każde godzinę.

 

4 moduły plus spotkanie podsumowujące.

 

  • Każdy moduł to jedna lekcja, 1 godz. 

  • Każdy moduł/lekcja ma łatwe zadanie zespołowe. 

  • Każde zadanie umożliwia uczniom współtworzenie i udostępnianie. 

  • Każdy wkład jest dostępny dla wszystkich uczniów w sieci GNG do przeglądania, inspirowania i uczenia się.

 

Po ukończeniu 2 modułów mamy dostęp do „Wydarzenia na żywo” GNG  gdzie wszyscy uczniowie z całego świata gromadzą się online, aby nawiązywać kontakty i dzielić się doświadczeniami.  

 

Możemy zapisać kilku uczniów z jednej szkoły LUB to, co uczyniłoby naprawdę globalnym, byłoby posiadanie kilku uczniów z całego świata.  

 

W miarę zdobywania studentów będziemy zamieszczać tutaj listę krajów uczestniczących.

bottom of page