top of page

RADA DYREKTORÓW

2_icon.png
bod-1.jpg

Benjamin Burg - prezes i założyciel

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Pan Burg uczył w wielu różnych środowiskach, od publicznych liceów w śródmiejskich szkołach Filadelfii, poprzez szkolenia sprzedaży korporacyjnej w Europie Wschodniej, pracę nauczyciela gimnazjum w zakresie  języka angielskiego, historii Ameryki i ekologii . w Warszawie. Dwadzieścia lat nauczania bez korzystania z gotowych podręczników, tworząc wszystkie zajęcia od podstaw. Obecnie jest autorem i organizatorem Trips Beyond the Classroom,  w których biorą udział setki uczniów.

  • LinkedIn

Stan Albrycht - Skarbnik Zarządu

Pan Albrycht zaczynał od sprzedaży korporacyjnej, a przez ostatnie dwadzieścia lat pełnił funkcję Dyrektora Finansów i Administracji w Montessori Elementary & Middle School. Od 8 lat związany z Trips Beyond the Classroom, prowadząc 5 wyjazdów amerykańskiej młodzieży do Polski. Kowboj w głębi serca, ceni naukę poprzez doświadczenie, jako najlepszy sposób przygotowania młodych dorosłych do sprostania wyzwaniom naszego ciągle zmieniającego się świata.

  • LinkedIn
bod-2.jpg
bod-3.jpeg

Charles Streitwieser - sekretarz zarządu

Od ponad 20 lat kieruje nowymi międzynarodowymi firmami i fundacjami.an Streitwieser wnosi bogate doświadczenie w rozwijaniu odnoszących sukcesy przedsiębiorstw. Pracując na całym świecie rozumie, jak ważne jest wychodzenie ze strefy komfortu, aby poszerzać swoje horyzonty. Jako inwestor venture capital będzie pomagał kierować naszym przedsiębiorstwem w zakresie odpowiedzialności.

  • LinkedIn

Paul Burg - Członek Zarządu

Tak, Pan Burg, jako młodszy brat naszego założyciela, po przyjęciu grupy polskich uczniów na imprezie ogrodowej podczas jednej z naszych pierwszych wypraw uznał, że uczniowie zdobywają doświadczenia, które mogą wydarzyć się tylko raz w życiu. Jest jednym z najlepszych przedsiębiorców i bez specjalnego szkolenia praktykuje zarządzanie LEAN, nieodłącznie związane z jego podejściem biznesowym.

  • LinkedIn
bod-4.jpeg
bod-5.jpeg

Charles Frederick - sekretarz zarządu

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i współpracownik Wolontariatu Korpusu Pokoju, wraz z naszym założycielem wie z pierwszej ręki, że najlepszą formą ochrony jest wiedza. Pan Frederick od ponad 20 lat był nauczycielem w polskim liceum obecnie pomaga siłom amerykańskim w tworzeniu baz ochronnych w Europie Wschodniej. Bogate doświadczenie pana Fredericka w kontaktach z rządami jest ogromnym atutem we wdrażaniu usług międzykulturowych.

  • LinkedIn
bottom of page