top of page

DLA SZKÓŁ

4_icon.png
Podróże życia
Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na kształcenie naszych dzieci w ich indywidualnym stylu, a także na przygotowanie ich do szybko postępujących zmian. Poza salą lekcyjną uczniowie uczą się, w jaki sposób zastosować w praktyce  to, czego się nauczyli w teorii, rozwijają umiejętności życiowe i uczą się pracować z różnorodnością. Umiejętność dostosowywania się do zmian będzie miała zasadnicze zczenie dla osiągania sukcesów w przyszłości Czerpanie inspiracji z niezwykłych lekcji od społeczności lokalnych i od Natury pozwoli młodym talentom dojrzewać i prosperować.


 

Wychodząc do świata, w którego wejście przygotowujemy naszą młodzież, możemy wzbogacać ich wyobraźnię  oraz ćwiczyć umiejętności życiowe. Tworząc wyjątkowe możliwości zaangażowania uczestników, Beyond the Classroom kultywuje głębszą postawę docenienia wśród uczniów. Osiągamy to poprzez wyprawy do pomników historycznych, kulturowych i przyrodniczych, biwakowanie, zakwaterowanie u rodzin goszczących i wspólne, wirtualne zajęcia, które zorganizowane są tak, aby poszerzać zarówno wiedzę uczniów, jak i ich osobiste doświadczenie. Wizyty w zachowanych obiektach historycznych umożliwiają praktyczne doświadczenia z ludźmi i artefaktami. Czas spędzony na łonie natury pozwala na refleksję, zachęca do dzielenia się i polegania na sobie.
 
Nasz innowacyjny model Beyond the Classroom opiera się na czterech filarach.
 1. Działanie - doświadczanie sytuacji  poza swoją strefą komfortu, praca na rzecz społeczności lokalnych  i praca zespołowa.

 2. Badania - zadawanie znaczących pytań i odkrywanie różnych odpowiedzi.

 3. Refleksja - porównanie perspektyw przed i po doświadczeniach.

 4. Prezentacja - dostarczanie pisemnych, wizualnych i ustnych dowodów na wnioski wyciągnięte ze wspólnej nauki

Aby wzbogacić naukę o wiele bardziej, niż tylko poprzez uczestnictwo w wycieczce, program obejmuje spotkania uczniów  przed i po wyjeździe.
 • Budowanie dobrych relacji z uczniami

 • Przygotowanie do wyjazdu

 • Projektowanie i realizacjaz wykorzystaniem porad ekspertów i kampanii pozyskiwania funduszy

 • Badanie i stawianie pytań

 • Inicjowanie kontaktów z osobami, które spotkamy

 • Ustalanie osobistych celów i tego, jak mierzyć swoje osiągnięcia

 • Ocena, podsumowanie i prezentacje po wyjeździe

Po ukończeniu programu, uczniowie osiągają głębsze zrozumienie, wynikające z aktywnego doświadczenia dogłębnego, praktycznego badania dziedzictwa historycznego i kulturowego. Uczniowie będą korzystać z dostępnych platform edukacyjnych online, aby prowadzić wspólne projekty, ćwiczyć pracę zespołową i testować osobiste granice samokontroli. ezpiecznie wyjdą poza swoje strefy komfortu, aby zyskać więcej pewności siebie i zdobyć know-how, potrzebny do osiągania sukcesów.
 • Zarejestruj się i umieść  wiadomości „Szkoła”, aby otrzymać Zestaw Partnerski Szkoły.

bottom of page